Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg.

.

Ole Gunnar Dahlhaug, Senterdirektør FME HydroCen                                   
Telefon:+47 918 97 609, E-post: ole.g.dahlhaug@ntnu.no 
Vannkraftlaboratoriet, 3. etg, Gløshaugen, Alfred Getz vei 4

.

Juliet Landrø, kommunikasjonsansvarlig, FME HydroCen
Telefon: +47 986 22 309, E-post: juliet.landro@nina.no
NINA – Norsk institutt for naturforskning