Francis-turbin-Foto-Ola Wuttudal-Samfoto

Workshopen er en av leveransene inn mot prosjektet T 3.1 Future market structures and prices, arbeidspakke 3 Marked og tjenester i HydroCen. Workshopen arrangeres i samarbeid med SINTEFs prosjekt PRIBAS. Foto: Ola Wuttudal, Samfoto

Francisturbin. Energi. Vannkraft. Vasshjul. Vannhjul. Kraftstasjon. Strøm. Strømproduksjon.

Francis-turbin-Foto-Ola Wuttudal-Samfoto

About HydroCen

HydroCen er et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor

0 comments on “Francis-turbin-Foto-Ola Wuttudal-Samfoto

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.