HydroCen

Ledig stilling som innovasjonsleder

HydroCen skal bidra til at vannkrafta i Norge fortsatt er bærekraftig, nyskapende og sørger for enda mer fornybar energi i årene som kommer. Vi leter etter en person om kan omsette kunnskap til nytte!

Her kan du lese hele søknadsteksten og søke på jobben!

Vannkraft har vært den viktigste driveren for vekst og velferd på fastlands-Norge.

Norge leverer vannkraft 96% av all elektrisk energiproduksjon, der mer enn 1600 kraftstasjoner, 4000 kilometer med vanntunneler og 2500 damkonstruksjoner skal tilpasses nye markeder, endret energibruk og integrering av nye teknologier. Vannkraftsektoren står overfor nye muligheter, og det er store forventninger til innovasjon for å sikre fortsatt bærekraftig og nyskapende utnyttelse av vannkraft i fremtiden. Innovasjonslederen har derfor et solid og etterspurt fundament for å utøve sitt mandat, med sterk forankring hos ledelse, prosjekteiere og partnere.

Arbeidsoppgaver: Omsette kunnskap til nytte

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
 • Delta på relevante strategiske arenaer, herunder å lede innovasjonsforumet i HydroCen

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere. Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere HydroCen og NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

Vi søker deg som har følgende egenskaper 

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • Evner både å jobbe selvstendig og bygge teamet
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.

Krav for stillingen 

Du må ha:

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel.
 • Fagkompetanse innen relevante områder
 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller og engelsk

Lønn og ansettelsesvilkår 

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 forsker. Normalavlønning brutto kr 500 000 – 800 000 pr. år. Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. Noe reising må påregnes.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift. Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

Spørsmål til stillingen kan rettes til senterdirektør Hege Brende, e-post: hege.brende@ntnu.no, tlf. 907 47 989.

Søknaden må inneholde:

 • CV med relevant informasjon
 • Attester og vitnemål
 • Informasjon om erfaring med innovasjonsprosesser
 • Beskrivelse av hvordan du ser for seg å jobbe i stillingen, inkludert en refleksjon over hvorfor du er spesielt egnet
 • Annen informasjon som du finner relevant

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden med ref.nr. IV-140/18.

Søknadsfrist 21.05.2018.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

HydroCen er et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor

0 kommentarer på “Ledig stilling som innovasjonsleder

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: