Senteret Uncategorized

Takk for i år!

Det har vært et fantastisk år for HydroCen. Tre store forskningsinstiutusjoner, partnere fra vannkraftbransjen og internasjonale partnere har greid å forene kreftene for å skape viktig tverrfaglig forskning på fornybar energi.

River in Winter Pouring over the Dam

Nå har selve forskninga begynt å få fart, og sammen med NTNU, SINTEF Energi og NINA regner vi med å gi gass inn i det nye året også.

Her er skrytelista for HydroCens første leveår:

  • 13 nye prosjekter startet
  • 14 stipendiater er i gang med doktograd innen vannkraft
  • Mer enn 60 forskere jobber i prosjektene
  • 3 innovasjonsresultater er identifisert
  • Vitenskapelig komité er etablert
  • 2 store samlinger med Fagutvalg og brukerpartnere er gjennomført
  • 5 faglige workshops med forskere og brukerpartnere er gjennomført
  • Og mer enn 340 populærvitenskapelige publikasjoner og presentasjoner

About HydroCen

HydroCen er et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor

0 comments on “Takk for i år!

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: