Senteret

Kan et prosjekt i Georgia bli vannkraftens ambassadør?

Hvordan og hvorfor gjøre vannkraft stor igjen? Fra v.: Fredrik Ringnes i Rainpower, Hege Brende i HydroCen, Erik Dugstad i DNV GL og Anne-Tone Steinsvik i Clean Energy Invest. Foto: Claude R. Olsen
Hvordan og hvorfor gjøre vannkraft stor igjen? Fra v.: Fredrik Ringnes i Rainpower, Hege Brende i HydroCen, Erik Dugstad i DNV GL og Anne-Tone Steinsvik i Clean Energy Invest. Foto: Claude R. Olsen

Vannkraft har stor tillit i den norske befolkningen, men internasjonalt er det sol og vind som gjelder. Hvordan skal bransjen fortelle historiene om fordelene med vannkraft?

Av journalist Claude R. Olsen

Norwegian Energy Partners har tatt mål av seg til å «gjøre vannkraft stor igjen» og samlet 26. april et trettitalls deltakere fra bransjen for å få nye argumenter for vannkraft. For å ta konklusjonen først:

– Vi må finne frem til gode prosjekter som kan fremme vannkraft internasjonalt og få vannkraft på agendaen igjen, sier direktør Line Amlund Hagen i Norwegian Energy Partners (NORWEP).

Mellom fjellene i Georgia

En av de gode historiene er et vannkraftprosjekt som Clean Energy Invest er i ferd med å gjennomføre i Georgia. Det norske selskapet vant anbudskonkurransen i 2010 og bygger ut vannkraften i samarbeid med indiske Tata Power og Verdensbanken gjennom selskapet AGL. Første fase får en kapasitet på cirka 180 MW og skal stå ferdig i løpet av 2017.

Helt fra starten er lokalbefolkningen trukket med i prosjektet for å sikre at de får fordeler av prosjektet. Arbeidere har fått opplæring, skoler har begynt med engelskundervisning, veier er utbedret, flinke elever har fått stipendier til universitetsstudier og lokale myndigheter har fått bistand til kommunal planlegging, for å nevne noe.

Anne-Tone Steinsvik, rådgiver for samfunnsspørsmål i Clean Energy Invest, understreker at noe av det viktigste er lokal deltakelse slik at vannkraften er til nytte også etter at kraftverket er satt i produksjon.

– Corporate social responsibility (CSR) er noe du må gjøre over lang tid. Vi har hele tiden vært klare overfor lokale myndigheter om at det er de som skal ha ansvaret. Vi assisterer dem, sier Steinsvik.

Polarstjernen

Georgia-prosjektet kan bli en god ambassadør for senere vannkraftprosjekter. Og det trengs. For mens flere undersøkelser viser at vannkraft er mer populært blant nordmenn enn sol og vind, står vannkraft lenger ned på listen i andre land.

Rolf Olsen, administrerende direktør i rådgivningsselskapet Leidar, hadde flere tips til  NORWEP om hvordan de skal fortelle om vannkraften på en måte som gjør at folk husker argumentasjonen, også internasjonalt. Fra Geneve hjelper han multinasjonale selskaper og organisasjoner å finne sin polarstjerne, det vil si hvorfor det virksomheten driver med er viktig. Det krever en del arbeid med visjon, formål, verdier og hensikt før historiene kan fortelles.

– Mitt råd til Norwegian Energy Partners er å finne sin polarstjerne og engasjere interessentene følelsesmessig. Fortell gode historier og spre dem internasjonalt. Bruk analyseverktøy til å finne frem til hvordan viktige interessenter påvirker hverandre, sier han.

Politikere og industri har tatt inntektene for gitt

Hege Brende, leder i HydroCen, mener bransjen må snakke mer om fremtidig verdiskaping.

– I Norge tar politikere og bedrifter gode inntekter fra vannkraften for gitt. Vannkraftbransjen hatt en ren driftstilnærming og vi er langt fra å utnytte alle mulighetene. For å få fart på innovasjonen trengs en ny markedsdesign. Ellers blir det vanskelig å konkurrere med sol og vind, sier hun.

Vannkraft er mer enn bare energiproduksjon. Den er fornybar, har høy energiintensitet, er effektiv, har stor lagringskapasitet, har lang levetid og kan reagere raskt.

– Så vi har potensial til å gå inn i nye markeder, men vi trenger å gjøre mye arbeid for å realisere alle løsningene, sier Brende.

Flere på seminaret snakket om at både i Norge og internasjonalt trengs en oppdatering av energimarkedet slik at det tar med alle effektene som kommer i tillegg til selve energiproduksjonen, som at den er ren, at den virker stabiliserende på energisystemet, og at den har mange samfunnsnyttige fordeler.

Må selge inn fordelene

Brian Glover, seniorrådgiver i Multiconsult viste hvordan kraftutbygging i Malawi har bidratt til å redusere risikoen for flom og styre vannet i et vassdrag slik at de kommer til nytte som drikkevann og irrigasjon.

– Jeg ser ikke vannkraft som en reell konkurrent til sol og vind. Sol er allerede billigere i Afrika. Vannkraft er komplementær ved at den kan  balansere sol og vind. Men først og fremst har  vannkraft mange andre fordeler for samfunnet, blant annet ved å regulere vassdragene, sier Glover.

Han tar til orde for at vannkraftprosjektene må ha en post for de samfunnsmessige fordelene ved utbygging, for eksempel unngått skade ved flom, på tilsvarende måte som vegvesenet har poster for unngåtte døde og skadede i vegprosjekter.

NORWEP Hydropower Norway 2017 Presentasjoner

0 kommentarer på “Kan et prosjekt i Georgia bli vannkraftens ambassadør?

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: